Veranderende tijden vragen om nieuw leiderschap Wie is de baas 2.0?

Leiders. Ze zijn er altijd geweest en zullen er waarschijnlijk altijd blijven. Maar veranderende tijden vragen om nieuw leiderschap. Een gesprek met Klaske Veth, lector Leiderschap en Duurzaam Werken aan de Hanzehogeschool. Wie is die baas 2.0?

Nieuwe tijden, nieuwe bazen.

Nieuwe tijden, nieuwe bazen. Illustratie: Ruben L. Oppenheimer

De baas. Dat is toch die brildragende man achter dat bureau, zijn hoofd vol cijfers, pratend tegen een scherm met andere cijferhoofden? De bazin. Dat is toch die vrouw met de koude ogen boven dat mantelpak?