Millennial Christiaan (26) uit Heerenveen voelt zich geen 'deeltijdprins': 'Ik wil voldoening uit mijn werk halen'

Millennials heten ze, de mensen die ongeveer tussen 1981 en 1996 zijn geboren. Ze worden wel eens de deeltijdprinsen en -prinsessen in de werkende samenleving genoemd, vooral door de generatie die is opgegroeid met het arbeidsethos van 40-urige werkweken. De millennials verlangen naar vrijheid en autonomie. Overwerken voor een vast contract of promotie is uit den boze. Maar is dat wel zo?

Millennials worden de deeltijdprinsen en -prinsessen in de werkende samenleving genoemd. Maar is dat wel zo?

Millennials worden de deeltijdprinsen en -prinsessen in de werkende samenleving genoemd. Maar is dat wel zo? Foto: LightFieldStudios

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 40 procent van de millennials in deeltijd werkt. 20 procent van de mannen tussen de 25 en 45 jaar en 60 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep werkt in deeltijd. Terwijl werkgevers juist verlangen naar meer voltijdwerkers door de krapte op de arbeidsmarkt. Extra mensen uit een hoge hoed toveren is lastig, werknemers meer laten werken zou daarom voor veel werkgevers een oplossing zijn. Maar veel millennials bedanken hiervoor.

Minder autonoom