Coalitiepartijen: verleng hogere studiebeurs twee jaar

Jeanet van der Laan van D66.

Jeanet van der Laan van D66. Foto: ANP

De coalitiepartijen willen de regeling dat uitwonende studenten 165 euro per maand extra krijgen vanwege de hoge inflatie met twee jaar verlengen. Volgens de huidige plannen van het kabinet geldt deze extra studiebeurs alleen het komende studiejaar.

D66, CDA en ChristenUnie willen hiervoor pleiten tijdens het onderwijsdebat woensdag en worden hierin gesteund door de VVD.

De partijen willen studenten op deze manier meer financiële zekerheid bieden. De motie die ze hierover in willen dienen kan gezien de brede steun in de coalitie op voorhand op een meerderheid rekenen. De uitvoering ervan kost 425 miljoen euro, verwachten de partijen.

Jeanet van der Laan van D66 zegt in gesprekken met studenten te horen dat zij het moeilijk hebben, financieel en vanwege de hoge prestatiedruk. ,,Hiermee geven we studenten, de toekomst van ons land, meer zekerheid.”

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie denkt dat studenten langer dan een jaar moeten worden ondersteund vanwege de hoge energieprijzen. Dat moet volgens Harry van der Molen (CDA) voorkomen dat studenten ,,buiten de boot” vallen, zoals hij nu vaak ziet gebeuren.

Basisbeurs herinvoeren

Het kabinet wil de basisbeurs vanaf het collegejaar 2023/ 2024 herinvoeren. Volgens het oorspronkelijke plan krijgen uitwonende studenten dan 274,90 euro per maand van de overheid. Het eerste jaar komt daar dus sowieso 165 euro bovenop.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert verheugd op het plan om nog twee jaar langer een extra toelage uit te keren. De koepelorganisatie wijst erop dat het niet om een structureel bedrag gaat, maar noemt het wel ,,een blijk van goede wil” vanuit de Tweede Kamer. ISO vindt al langer dat de basisbeurs nog altijd ,,niet toereikend” is voor studenten die op kamers wonen.

,,Tegelijkertijd worden hiermee niet alle zorgen weggenomen”, vervolgt ISO. ,,Voor studenten die door het ontbreken van de basisbeurs de afgelopen jaren nu in de financiële knel zitten, is dit zuur”, stelt voorzitter Terri van der Velden in een verklaring.