Aanpak steeds groter wordende lerarentekort onvoldoende, kabinet zint op onorthodox ingrijpen: 'Leraren, leerlingen en ouders merken het dagelijks'

Foto: ANP

Het kabinet broedt op ’onorthodoxe’ maatregelen om het groter wordende lerarentekort aan te pakken. Dat blijkt uit een brief van onderwijsministers Dijkgraaf (D66) en Wiersma (VVD). Gedacht wordt aan meer overheidsinmenging bij het financieren van het onderwijs en het accepteren dat er steeds meer niet-leraren voor de klas komen te staan.

Ook overweegt het kabinet om met wettelijke eisen te komen voor goed werkgeverschap op scholen.

Volgens de onderwijsministers is het lerarentekort groot en wordt het iedere dag groter. In het basisonderwijs gaat het om een gebrek aan 9.100 fulltime leraren, in het voortgezet onderwijs is het 1.700. „Leraren, leerlingen en ouders merken dagelijks hoe sluipenderwijs het lerarentekort de klas, de school en de toekomst van leerlingen ontwricht. We hebben dan ook de luxe niet om taboes op te werpen, ook over gevoelige thema’s moeten we het snel met elkaar hebben”, aldus minister Wiersma. De ministers opperen een maatschappelijk gesprek, via bijeenkomsten in het land en via sociale media.

Sleutelen aan de manier waarop we in Nederland het onderwijs bekostigen is altijd een gevoelig punt geweest in onderwijsland. Scholen hebben namelijk nagenoeg vrij spel als het gaat om het geld dat de overheid aan ze verstrekt, er kleven amper voorwaarden aan. Dijkgraaf en Wiersma overwegen nu dus om daarin verandering te brengen.

„Door de manier waarop scholen nu bekostigd worden is er geen stimulans om samen het lerarentekort in de regio op te lossen”, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze willen meer ’financiële prikkels’ inbouwen. Hoe dat moet, daar blijven ze van weg. Ze willen er met het onderwijsveld en andere betrokkenen over in gesprek. Gedacht zou kunnen worden aan extra geld voor regio’s waar het lerarentekort het meest schrijnend- is, en dus minder voor daar waar het goed gaat.

Dilemma

Een ander heikel punt is ongediplomeerde leerkrachten in de klas. Nu het tekort aan docenten zo groot is, neemt dat steeds verder toe. Tegelijkertijd knaagt dit aan het aanzien van het onderwijs, wat er weer toe zou kunnen leiden dat minden nieuwe docenten zich aanmelden. Ook over dit dilemma willen Dijkgraaf en Wiersma een stevige discussie gaan voeren.

Dan is er nog de manier waarop sommige scholen met hun leerkrachten omspringen. Dat gaat niet altijd even goed, zien Wiersma en Dijkgraaf. Ze overwegen dus om nieuwe spelregels wettelijk vast te leggen. Dat draait bijvoorbeeld om het aanbieden van betere contracten, meer ontwikkelingsmogelijkheden en een betere begeleiding van starters.

Eerder werd al besloten om fors meer geld in het onderwijs te stoppen. Daartoe werd in april een onderwijsakkoord gesloten. Het kabinet maakte toen 1,5 miljard euro vrij, onder meer voor fors hogere lonen en een extra toelage voor leraren op scholen met veel kwetsbare leerlingen.

Nieuws

menu