’Personeelskrapte opgelost als parttimers vier uur extra werken’

In de zorg wordt veel in deeltijd gewerkt. Het is vaak niet eens mogelijk om een voltijds arbeidscontract te krijgen. Foto ter illustratie. Foto: Getty Images

Bijna de helft van de Nederlandse werkenden werkt in deeltijd. Gemiddeld is de parttime werkweek 21 uur. Als al deze deeltijders vier uur meer zouden gaan werken, zouden zij bijna het hele personeelstekort tot 2027 oplossen.

Dat concludeert adviesbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) in een nieuw rapport, Unlocking the potential on the Dutch labour market .

Het bureau schat in dat Nederland tot 2027 zo’n 450.000 fte (fulltime medewerkers) tekort komt. Als de gemiddelde Nederlandse parttimer niet 21 uur, maar 25 uur per week zou gaan werken - zoals het gemiddelde is in landen als België, Zweden en Roemenië - dan winnen we 425.000 fte. Daarmee zou dus bijna volledig aan de behoefte worden voldaan.

Ook het verhogen van de participatie van ouderen (55-74 jaar) en mensen met een arbeidsbeperking draagt bij aan het vergroten van het arbeidsaanbod, net als dat het bijscholen van werklozen en het beter inzetten van nieuwkomers een deel van de krapte op de arbeidsmarkt kan oplossen. Maar het meer benutten van parttimers heeft veruit het grootste effect, concludeert PwC.

Anderhalfverdieners

„Nederland is een land waar je een huishouden kunt runnen met 1,5 inkomen. In veel andere landen is dat een stuk moeilijker”, verklaart PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. Het is onderdeel van onze cultuur, stelt hij. „Maar gezien de vergrijzing zullen we dit anders moeten inrichten. Er zijn namelijk meer mensen die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen verlaten dan dat er jonge aanwas bijkomt.”

Het is overigens maar de vraag of deeltijders zich willen laten overhalen om meer uren te gaan werken. Vanwege ons progressieve belastingstelsel en toeslagensysteem houden deeltijdwerkers vaak maar weinig over van hun extra verdiensten.

Vooral voor alleenstaande ouders die zorg- en huurtoeslag ontvangen is meer verdienen onaantrekkelijk. Zij houden onder aan de streep soms minder dan 20% over van hun extra salaris. Ook zijn er in veel regio’s enorme tekorten bij de kinderopvang, zodat jonge ouders niet zomaar meer uren kunnen gaan werken.

Vacatures

Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Noord

Werkvoorbereider/ Projectleider

Beemster Electrical Solutions B.V.

Lid College van Bestuur

Talent Performance

Nieuws

menu