Uitstekende 'mienskip' in het dorp van de mummies: Wiuwerters regelen zelf wel een schoolbus

Ouders van schoolkinderen uit Wiuwert hebben hun krachten gebundeld en er samen voor gezorgd dat een elektrisch aangedreven schoolbus hun kinderen naar de basisschool in Boazum brengt. De bus wordt aanstaande zaterdag om 14.00 uur feestelijk onthuld op het oude schoolplein van de Pikeloer in Wiuwert. Iedereen is welkom.

De entree van het dorp Wiuwert, met links de Nicolaaskerk.

De entree van het dorp Wiuwert, met links de Nicolaaskerk. Foto: Johan Vogelzang

Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

De basisschool van Wiuwert hield vorig jaar op te bestaan om dat het onder de grens van 23 leerlingen kwam. Marieke Okkema-Kastelijn meldt: ,,In opdracht van de schooldirectie (van scholenkoepel Kyk, red) is een werkgroep verkeer & vervoer opgericht, om de nodige zaken rondom vervoer en verkeersveiligheid op te pakken. Een aantal ouders uit Wiuwert zag dat dit proces maar moeilijk op gang kwam en omdat in de zomervakantie van 2022 de tijd begon te dringen hebben zij zelf de nodige stappen ondernomen.”

Eerst een tijdelijke oplossing bedacht