Projectgroep en omringende dorpen tevreden over de tijdelijke heropening van Prinses Margriet-tunnel in snelweg A7

Doordat er nu per rijrichting een rijstrook is opengesteld in de tunnel en het verkeer er goed gebruik van maakt, is de verkeersoverlast in de omringende dorpen nagenoeg verdwenen.

Doordat er nu per rijrichting een rijstrook is opengesteld in de tunnel en het verkeer er goed gebruik van maakt, is de verkeersoverlast in de omringende dorpen nagenoeg verdwenen. Foto: Johan Vogelzang

De tevredenheid overheerst over de tijdelijke heropening door Rijkswaterstaat van de Prinses Margriettunnel bij Uitwellingerga, tussen Sneek en Joure, nu er één rijstrook beschikbaar is voor elke rijrichting. De verkeersoverlast voor de dorpen rond het aquaduct is nagenoeg verdwenen.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Daardoor is de verkeersdrukte op de parallelwegen sterk afgenomen. De meeste verkeersmaatregelen hoeven dan ook niet langer te worden gehandhaafd. In de loop van deze week verdwijnen langs de parallelweg tussen Sneek en Joure de borden die de maximale snelheid van 60 kilometer per uur aangeven, het inhaalverbod verdwijnt, de verkeerslichten bij de aansluitingen Pontdyk en Bloksleat verdwijnen.

Verkeerslichten bij brug Uitwellingerga blijven staan

De verkeerslichten op de brug bij Uitwellingerga blijven nog wel. Dat heeft mede te maken met de slechte staat van het wegdek daar. In Hommerts en Jutrijp blijven de tekstborden staan om het verkeer aldaar alert te houden.

De projectgroep ‘Afsluiting A7’ is voorlopig tevreden, laat het bij monde van voorzitter Arnold de Jong weten. ,,De gekozen tijdelijke oplossing werkt naar wens, we zijn blij met de ontlasting die dit voor de omleidingsroutes heeft betekend. We vertrouwen erop dat met dezelfde voortvarendheid de definitieve oplossing wordt gerealiseerd.”

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen Oppenhuizen/Uitwellingerga en Hommerts/Jutrijp, vertegenwoordiging vanuit gedupeerde (transport)ondernemers en andere bedrijven met veel transportbewegingen, vertegenwoordiging van recreatiesector, vertegenwoordiging van ondernemersverenigingen Hommerts/Jutrijp en Sneek (Sibold Jellema), onder voorzitterschap van Arnold de Jong namens het bestuur van Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân.