Stelling van de week | Ik ben het ermee eens dat in meer peuterspeelzalen Fries mag worden gesproken

Voor het Fries is het van groot belang als kinderen al op jonge leeftijd de memmetaal ook buiten de thuisomgeving horen en kunnen gebruiken.

Voor het Fries is het van groot belang als kinderen al op jonge leeftijd de memmetaal ook buiten de thuisomgeving horen en kunnen gebruiken. Foto: Jilmer Postma

Ben jij het ermee eens dat er in Friese peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties meer in de Friese taal moet worden gesproken? Naast uiteraard het gebruik van de Nederlandse taal?
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Provincie Fryslân heeft de ambitie om het voor elkaar te krijgen dat in 2028 meer dan tachtig procent van de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties in Friesland tweetalig is, oftewel dat kinderen van nul tot vier jaar er zowel in het Nederlands als in het Fries worden aangesproken.