Stelling van de week | Het is goed dat ook e-bikes op snelheid worden gecontroleerd

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vind jij het ook goed dat e-bikes op snelheid worden gecontroleerd? De elektrische fietsen schijnen vrij eenvoudig opgevoerd te kunnen worden naar een hogere snelheid. In Súdwest-Fryslân hebben burgemeester en wethouders besloten vanaf 1 mei voor een proefperiode van 6 maanden e-bikes te controleren. Het college stelt er 150.000 euro voor beschikbaar.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Wethouder Rietman: ,,We huren hier externen voor in die ons helpen bij de controles. Deze controles worden de komende maanden op willekeurige momenten en locaties uitgevoerd.” Bij zo’n controle wordt de maximumsnelheid gecheckt en gekeken naar de rijvaardigheid van de fietser. Bij twijfel wordt eerst een waarschuwing gegeven.