Aaipop-festival nummer 34 op Paasmaandag is geslaagd en kan nog jaren mee. 'It Frysk libbet noch altyd in protte by de jeugd en by bands'

Sfeerbeeld van Aaipop 2023 op Paasmaandag: ook de 34-ste editie was weer een groot feest en het kan nog wel tientallen jaren mee.

Sfeerbeeld van Aaipop 2023 op Paasmaandag: ook de 34-ste editie was weer een groot feest en het kan nog wel tientallen jaren mee. Foto: Berend Drent

Aaipop, hét Friestalige muziekfeest bij uitstek, was Paasmaandag weer een groot succes met bijna 2500 feestgangers van jong tot oud en achttien Friestalige bands. Het is het bewijs dat de Friese taal nog leeft en het waard is om levend te houden, blijkt uit het enthousiaste relaas van voorzitter Romke Wielstra.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Hij zegt: ,,De 34ste edysje fan Aaipop wie in grut sukses. We wienen sa goed as útferkocht mei 2.470 besikers. De sfear wie geweldich. Spitich fan it waar, hurde wyn en rein, mar gjin besiker dy’t klaaide. We sjogge werom op in machtich moai Frysk barren. Mei mar leafst achttjin bands en fjouwer poadiums koe foar ús de dei al net mear stikken.”

Het Fries letterlijk en figuurlijk een podium geven