Natuurplan voor het Friese Merengebied ligt ter inzage, onder andere over Sneekermeer en Oudegaasterbrekken

Een deel van het Friese Meren-gebied.

Een deel van het Friese Meren-gebied. Foto: provincie Fryslân

Er is een nieuw Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied gemaakt door provincie Fryslân, van 17 maart tot 1 mei ligt het ontwerp-beheerplan ter inzage. Onder het Friese Merengebied vallen de Natura 2000-gebieden het Sneekermeergebied, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en de Witte en Zwarte Brekken.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Het huidige beheerplan loopt nog tot 1 juli 2023. Daarom is de afgelopen tijd met terreinbeheerders, waterschap, agrariërs, recreatie en belanghebbenden aan een nieuw plan gewerkt. In zo’n beheerplan staat hoe de bijzondere soorten in de gebieden beschermd en versterkt moeten worden.

Het nieuwe plan is voor de periode 2023 tot en met 2029