Dorpssupermarkt Oudega SWF bestaat vijf jaar, met bijzondere constructie: de camping vult de tekorten aan

De bijzondere ‘Doarpswinkel Aldegea’ viert eind deze maand het vijfjarig bestaan. In 2018 vulde deze winkel het gat op van het vertrek van de laatste supermarkt van Oudega. Het dorp met ruim 730 inwoners is trots op de jubilerende gemakswinkel, maar zorgeloos is het voortbestaan allerminst.

De vijf medewerksters die als zelfsturend team de winkel enthousiast runnen. Van links naar rechts Tjitske Santema, Gryt Bootsma, Janneke Hoekstra, Dirkje-Yda Abma, Mieke Witteveen en Geartsje Ykema. Foto: Warber Communicati

De vijf medewerksters die als zelfsturend team de winkel enthousiast runnen. Van links naar rechts Tjitske Santema, Gryt Bootsma, Janneke Hoekstra, Dirkje-Yda Abma, Mieke Witteveen en Geartsje Ykema. Foto: Warber Communicati Foto: Warber Communicatie

Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Vanwege de energiecrisis en vooral de daaruit voortvloeiende stijgende kosten zijn de tekorten opgelopen. Vandaar dat er enkele weken geleden een brief is rondgegaan in de drie dorpen Oudega, Sandfirden en Idzega, om de dorpswinkel vooral te blijven steunen als donateur of winkelklant.

Met opbrengst uit watersportcamping De Bearshoeke vult Recreatiestichting Oudega de tekorten aan