Zorgboerderij Mariën Zathe onderdeel van ‘mienskip’

Mariën Zathe aan de Foarwei in Kollumersweach.

Mariën Zathe aan de Foarwei in Kollumersweach. Foto Jelle Raap

De inrichting van zorgboerderij Mariën Zathe in Kollumersweach is onderdeel van het project Mei Inoar van Kennislab NOF. Om een overzicht van acviteiten te inventariseren is er een website opgezet.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Eelke Broersma, eigenaar van Mariën Zathe wil met de zorgboerderij graag een wezenlijk onderdeel zijn van de ‘mienskip’ in de regio. Zo heeft de moestuinvereniging uit Kollumersweach een moestuin op het terrein en nemen de bewoners en deelnemers van de dagbesteding deel aan de activiteiten in de buurt. ,,Stel je wilt zelf aan de slag in een moestuin of meer bewegen, het liefst met anderen uit de buurt, dan vind je deze en andere activiteiten op het online platform Mei Inoar. Het is in ontwikkeling en de activiteiten worden nog aangevuld. Het is voor én door de mienskip.” De website is bedoeld om een overzicht te geven van wat er allemaal gebeurt in de regio op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, bewegen en digitale vaardigheden.

Mienskip diensten

In de zorgboerderij Mariën Zathe zijn vijftien woonappartementen ingericht met de slimme zorgtechnologie. Deze ondersteunen ouderen en hulpbehoevenden bij het langer thuis blijven wonen. ,,In Mariën Zathe richten we ons vooral op de slimme woondiensten zoals smartsensoring en domotica. Met het online platform Mei Inoar richten we ons op de ‘mienskip’ diensten” – vertelt Jordy Plantinga, projectleider van Kennislab Noordoost Fryslân.

In samenwerking met Cinnovate is de juiste woonzorgtechnologie uitgezocht en toegepast in de appartementen. Met een tablet kunnen de bewoners de technologie eenvoudig zelf aansturen. Deze slimme oplossingen dragen bij aan de zelfredzaamheid van de cliënten en maakt het werk van de zorgprofessionals leuker, makkelijker en veiliger. Mariën Zathe wordt de plek waar studenten, inwoners en andere zorgaanbieders kunnen komen kijken, een ‘Qildlab’ met de nieuwste innovaties. Zo kan de opgedane kennis over de slimme woontechnologie worden gedeeld.