Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel waarschuwt tijdens hoorzitting Bouwe Blinder: ‘Bouw niet te veel woningen’

,,Ik sjoch gjin krimp, allinnich mar fertrek.” Oud-raadslid en betrokken burger Sije Heidstra was duidelijk over de noodzaak van nieuwbouw in de gemeente Dantumadiel tijdens een hoorzitting over ‘Bouwe Blinder’. Wethouder Gerben Wiersma wees op prognoses die aangeven dat de woningvraag de komende jaren afvlakt tot nul.

Insprekers, rechts aan de tafel, waren onder anderen afgevaardigden van dorpsbelangen en ondernemers.

Insprekers, rechts aan de tafel, waren onder anderen afgevaardigden van dorpsbelangen en ondernemers. Foto Frank de Wilt

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

‘Bouwe Blinder’ is het initiatiefvoorstel van CDA Dantumadiel om de woningbouw in de gemeente een boost te geven. De christendemocraten willen de komende jaren 300 wooneenheden toevoegen aan het huidige arsenaal in de gemeente. De partij schreef hiervoor het initiatiefvoorstel ‘Bouwe Blinder’.