Twee kerkgebouwen is te veel: Protestantse Gemeente Mariëngaarde in Hallum wil af van De Hoeksteen

De voormalige gereformeerde kerk De Hoeksteen wordt binnenkort te koop aangeboden en PGM Hallum gaat dan verder in alleen de monumentale Sint Maartenkerk, is het advies van de gebouwencommissie. Links de Sint Maartenkerk, rechts De Hoeksteen.

De voormalige gereformeerde kerk De Hoeksteen wordt binnenkort te koop aangeboden en PGM Hallum gaat dan verder in alleen de monumentale Sint Maartenkerk, is het advies van de gebouwencommissie. Links de Sint Maartenkerk, rechts De Hoeksteen. Foto Bram Buruma

Het is voor Protestantse Gemeente Mariëngaarde (PGM) in Hallum niet te doen om nog langer twee kerkgebouwen aan te houden. Gemeenteleden wordt deze week gevraagd dit advies van de gebouwencommissie te steunen en dat betekent één van de kerkgebouwen afstoten.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Hoewel het besluit van de gebouwencommissie al vast lijkt te staan, kregen alle gemeenteleden vanaf 18 jaar deze week persoonlijk een brief in de bus waarin hen gevraagd wordt hoe zij denken over het advies om De Hoeksteen af te stoten. Gemeenteleden kunnen natuurlijk ook aangeven dat zij tegen het voorstel zijn of ‘neutraal’ antwoorden.

Geen enquête