Schoolkinderen Kollum met nazorgers het veld in

Foto Sake Beerstra

Foto Sake Beerstra

Kinderen meer betrekken bij de natuur: dat was het doel van de veldexcursie van de Vogelwacht Kollum e.o. Leerlingen van groep 4 van de Prins Bernhardschool en van groep 6 van de Koningin Julianaschool keken hun ogen uit in het weiland.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

De kinderen gingen begeleid door ervaren nazorgers van de vogelwacht in kleine groepjes het veld in. Het uitje was een initiatief van de jeugdbestuur van de organisatie, aldus vogelwachter Sander Kuipers uit Burum. Samen met een grote groep van 150 vrijwillige nazorgers, zet hij zich in om de nesten en broedparen van de weidevogels te beschermen bij meer dan vijftig boeren/beheerders.

Voor vertrek kregen de schoolkinderen een presentatie over de weidevogels en het werk van de vogelwacht. ,,Met behulp van de lesmaterialen konden de schoolkinderen in de klas al de verschillende soorten vogels leren kennen en ook konden ze het verschil in eieren zien.”

Daarna vertrokken de groepen met de nazorgers de weilanden in die zijn opengesteld door de boeren. ,,De meeste kinderen waren nog nooit in het veld geweest en ze werden luid begroet door de ruim aanwezige, alarmerende weidevogels”, vertelt Sander. ,,De meeste kieviten en grutto’s hebben al jongen en dat was duidelijk te horen. De kuikens kom je zelden tegen omdat die na één dag het nest al verlaten, maar de alarmerende ouders zijn nadrukkelijk aanwezig.’’

Elk groepje kinderen had na afloop zijn eigen verhaal en deed mooie waarnemingen. Zo was er een groep die met de boer op de kar achter de trekker het land in trok. Een andere groep vond een nestje met vier jonge tureluurs en kon even later nog even knuffelen met een paard, wat vooral de meiden erg leuk vonden.

Weer een andere groep vond zes nesten van de kluut binnen een straal van vijftig meter en kon jonge eendjes van heel dichtbij bekijken omdat de boer deze in de broedmachine had.

,,Verder was een rondje door de stal bij de boer erg interessant. En natuurlijk kwam elke groep wel meerdere nesten tegen van kievit, grutto, tureluur of scholekster. Deze konden ze dan op gepaste afstand worden.”

Bloeiende vogelwacht

Vogelwacht Kollum e.o. is één van de oudste en een zeer bloeiende vogelwacht in Friesland, vertelt Sander. ,,Qua aantallen weidevogels staan we er goed voor en zijn we één van de parels die Friesland rijk is. Grote aantallen zitten ook in de Skriezekriette, waarbij extra bescherming wordt geboden in ruil voor een financiële vergoeding voor de boer.’’ Zo’n extra bescherming kan bestaan uit een latere maaidatum, maar bijvoorbeeld ook uit speciale grasmengsels of het vernatten van de weilanden, ook wel plas-dras genoemd. ,,Binnen onze wacht zijn er meer dan tien plas-dras gebieden. Dit zijn ware vogelparadijzen. Naast de weidevogels zijn er nog actieve werkgroepen voor de zwaluwen, roofvogels, kerkuilen en de kleinere vogeltjes. Voor de laatste groep hangen er ruim 300 nestkasten in Kollum, Buitenpost en Burum.”

,,Het was al met al een hele geslaagde ochtend en de kinderen waren heel enthousiast. En gelukkig zat het weer ook nog mee, wat dit voorjaar ook niet vanzelfsprekend is.”