School ‘de tijstream’ in Holwert bouwt voort

Dansend en musicerend luidden de groepen samen op een ook kleurrijke manier hun schoolfeest in.

Dansend en musicerend luidden de groepen samen op een ook kleurrijke manier hun schoolfeest in. Foto Jelle Raap

Zonder accenten op hoofdletters is maandag in Holwert het nieuwe onderkomen voor de samenlevingsschool ‘de tijstream’ officieel geopend.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Dinsdag hebben alle kinderen een beker met deze naam ontvangen waarmee de gelijkwaardigheid, van letters of leerlingen, wordt onderstreept.

Nu de bouwvakkers hun klus hebben geklaard, is er voor stilzitten geen ruimte. ,,Dit gebou is klear, mar wy bouwe fierder. Wy bouwe mei in team oan it kindcentrum: mei elkoar foar elkoar”, zo stelde directeur Trynke Mulder maandag bij de officiële opening. De naam ‘de tijstream’ is bedacht door Janke de Haan die hierin tot uitdrukking wil brengen dat onderwijs een voortdurende ontwikkeling is.

De openbare basisschool De Tsjelke en de christelijke Ploos van Amstelschool besloten in 2019 samen te gaan. Terugkijkend concludeerde Mulder dat de fusie uitermate soepel is verlopen. Droombeelden van de toenmalige directeuren Hans de Haan en Lieuwe Sytsma bleken daarbij als klitbanden aan elkaar te kleven. Aan het nieuwbouwproject zat, deels door snel stijgende kosten in de bouwsector, een prijskaartje van 2,6 miljoen.

De Holwerters zijn uitermate ingenomen met het gezamenlijk gebruik van onder meer de ontvangstruimte door scholen en het aanpalende MFA De Ynset.

Voorzitter Harm Kamstra van de MFA-stichting roemde vooral de zoektocht naar het leggen van verbindingen in het nieuwbouwproject. Een pannakooi die De Ynset met Leader-subsidie(totaal 287.000 euro) aanschafte, droeg hij maandag als geschenk over aan de nieuwe school.

Voor die subsidie is tevens een amfitheater verwezenlijkt en is er binnen de school de mogelijkheid gecreëerd voor koken op inductie. Binnen afzienbare tijd zal er een audiovisueel systeem bij de kinderspeelplaats worden aangebracht, zodat de kinderen hier ‘spultsjes op ‘e muorre’ kunnen beoefenen. Ook komt er alsnog een vaste plek voor een vorm van een fitnesscentrum. ,,Wy hoopje hiel Holwert oan it fitnessen te krijen”.

Namens de gemeente Noardeast-Fryslân bedankte wethouder Jouke Douwe de Vries zowel de organisatie als de kinderen voor hun betrokkenheid. De leerlingen Douwe van der Weij en Yara Reitsma mochten op een rode knop drukken voor de start van de officiële opening.

Met een manshoge schaar knipten vervolgens stichtingsvoorzitter Harm Kamstra en schooldirecteur Trynke Mulder het lint voor de toegangsdeur door, zodat iedereen naar binnen kon voor koffie én een tijstream-gebakje.