Renovatie kunstgrasveld De Westereen wordt tweemaal zo duur: ruim 470.000 euro

De vervanging van het kunstgrasveld in De Westereen kost Dantumadiel twee keer meer dan was begroot. Vooral het toepassen van kurkgranulaat in plaats van rubberkorrels maakt de renovatie fors duurder.

Een voetbalveld.

Een voetbalveld. Foto ter illustratie: ANP

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Dantumadiel ging bij het opstellen van het beheerplan Groen in 2021 nog uit van een nieuwe toplaag van rubbergranulaat, maar uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat de korrels nadelige gevolgen hebben voor het milieu en mogen daarom nu niet meer mogen worden gebruikt.