Met 500 leden is ondergrens KFFB bereikt: doek valt in 2024 voor Kristlik Fryske Folks Bibleteek

De Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) houdt volgend jaar gedwongen op te bestaan. Voor de ‘iennichste boekeklub yn Fryslân’ is met 500 leden de ondergrens bereikt.

Bij de KFFB verschijnen dit jaar drie Fryske romans. Auteurs Jikke Olivier (Kollum) en Rommert Tjeerdsma uit Dokkum werden tijdens de ledenvergadering in de bloemen gezet door Martsje de Jong van het bestuur. Het derde boek voor 2023 is geschreven door Jan Roest uit Bitgum.

Bij de KFFB verschijnen dit jaar drie Fryske romans. Auteurs Jikke Olivier (Kollum) en Rommert Tjeerdsma uit Dokkum werden tijdens de ledenvergadering in de bloemen gezet door Martsje de Jong van het bestuur. Het derde boek voor 2023 is geschreven door Jan Roest uit Bitgum. Foto Bram Buruma

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Volgend jaar verschijnt in december de laatste uitgave, maakte het bestuur in Leeuwarden bekend tijdens de ledenvergadering. De KFFB staat er bekend om dat voor leden per jaar op zijn minst drie Fryske boeken worden uitgegeven. Het bestuur doet daarvoor altijd een oproep aan schrijvers om een manuscript in te sturen en de ‘karkommisje’ kiest een geschikte uitgave.