Laatste hippies van Hantum blikken terug op tijd van toen

Waar zijn de tijden gebleven? Dorpsomroeper Berend Zuidema riep voor het bijwonen van het bruiloftsfeest van het laatste zogeheten hippiepaar van Hantum álle dorpsbewoners op. ,,Kom. Komt u allen. Wolkom.” In een terugblik op hun grote levensdag van 29 december 1971 constateren David en Madeleine Gardeur dat ze toen een dubbel verbond hebben gesloten. ,,We hebben elkaar in Hantum ontmoet. Woordeloos is toen alles gezegd tussen ons tweeën en samen hebben we het dorp leren kennen. Hier zijn we thuis.”

David en Madeleine op de dag van hun huwelijk in 1971.

David en Madeleine op de dag van hun huwelijk in 1971.

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Voor denken aan de tijd van weleer is er naast historisch besef vooral begrip nodig voor het wel en wee van een persoonlijk leven op jonge leeftijd. Als geen ander wist dominee Denkers door te dringen in de denk- en leefwereld van David Gardeur uit Belfort in Frankrijk.