Koninklijke onderscheiding voor Hallumer Jan Prins: 'Ik fyn it gewoan moai om klear te stean foar oaren'

Jan Prins is bescheiden en hoeft wat hem betreft niet zo nodig in de belangstelling te staan. Dat siert hem, maar hij vond het wel geweldig dat zijn inzet als vrijwilliger werd beloond met een koninklijke onderscheiding. ,,Ik bin mear in man op ‘e eftergrûn en fyn it gewoan moai om klear te stean foar oaren’’, zegt de tachtigjarige Hallumer.

Jan Prins is ‘grutsk’ op de onderscheiding die hem werd opgespeld, onder meer omdat hij 55 jaar drager was bij De Laatste Eer. ,,Dat is hiel moai om te dwaan, mar it docht je fansels wol wat’’, bekent de tachtigjarige Hallumer, die in zijn vrijwilligerswerk al die jaren gesteund wordt door zijn vrouw Sjoukje.

Jan Prins is ‘grutsk’ op de onderscheiding die hem werd opgespeld, onder meer omdat hij 55 jaar drager was bij De Laatste Eer. ,,Dat is hiel moai om te dwaan, mar it docht je fansels wol wat’’, bekent de tachtigjarige Hallumer, die in zijn vrijwilligerswerk al die jaren gesteund wordt door zijn vrouw Sjoukje. Foto Bram Buruma

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Het duurde in het stadhuis in Dokkum even vóór dat het kwartje viel bij Jan Prins. Ze waren ‘gelokt’ omdat zoon Jacob verrast zou worden voor zijn inzet bij de brandweer. ,,Wy wisten hielendal fan neat’’, zegt Prins. Pas als hij samen met zijn vrouw Sjoukje door burgemeester Johannes Kramer ‘te plak set wurdt’ en ziet dat de kinderen met aanhang, klein- en achterkleinkinderen in de zaal zitten te gniffelen, dringt door dat er iets bijzonders staat te gebeuren en Prins een onderscheiding krijgt voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger.