Juf Sija Vellema denkt nog helemaal niet aan stoppen in het basisonderwijs: ‘Nei fjirtich jier noch altyd mei nocht nei skoalle’

Juf Sija Vellema wordt feestelijk ingehaald met zang en dans, omdat zij al 40 jaar voor de klas staat en er nog steeds niet aan denkt om daar een punt achter te zetten.

Juf Sija Vellema wordt feestelijk ingehaald met zang en dans, omdat zij al 40 jaar voor de klas staat en er nog steeds niet aan denkt om daar een punt achter te zetten. Foto Bram Buruma

Veertig jaar geleden begon Sija Vellema als kleuterjuf aan de Ploos van Amstel Skoalle in haar woonplaats Holwert. Een jaar later vond ze haar plekje in buurdorp Blije en nog steeds geeft zij daar nu les aan de onderbouw. Vrijdag was het daarom groot feest in cbs De Ikker en was wel duidelijk dat juf Sija er nog lang niet aan denkt om te stoppen.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

,,Foar myn gefoel is dizze fjirtich jier om flein en miskien dat ik krekt dêrom noch altyd mei allike folle nocht nei de skoalle gean’’, zegt de inmiddels zestigjarige juf Sija, als de leerlingen van de hele school haar op deze heugelijke dag verwennen met muziek, zang en dans, met tegelijk heel veel lekkers en cadeaus die zij meekregen van thuis. Met een ereboog werd juf verwelkomd en op het plein was de rode loper uitgerold. De hele ochtend draaide het vooral om haar. Voor juf Sija hoefde zoveel aandacht misschien niet zo nodig en daarom besloot de schoolleiding haar jubileumfeest te combineren met Koningsdag. ,,Dan tink ik: ‘wat in drokte’, mar ik fyn it wol moai hear’’, bekent juf als zij zelf heel even in het middelpunt van de belangstelling staat en daar stiekem toch wel heel erg van geniet.