Gemeente en Werkgroep Binnenstad Dokkum werken samen aan een ambitieus miljoenenplan

De komende jaren worden miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad van Dokkum. De plannen om het centrum op te waarderen worden gesmeed door de gemeente Noardeast-Fryslân in nauw overleg met de Werkgroep Binnenstad Dokkum. Vrijdag presenteerde de werkgroep ideeën daarvoor en een toekomstvisie aan de gemeenteraad met tegelijk een ‘prikkelende’ wandeling door de binnenstad.

Vlak voor het stadhuis waar Roel Cazemier acht jaar zat als burgemeester van Dongeradeel, legt hij nu als voorzitter van de Werkgroep Binnenstad uit wat de ideeën zijn voor dit gebied.

Vlak voor het stadhuis waar Roel Cazemier acht jaar zat als burgemeester van Dongeradeel, legt hij nu als voorzitter van de Werkgroep Binnenstad uit wat de ideeën zijn voor dit gebied. Foto Bram Buruma

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Voor het project Versterking Binnenstad Dokkum is de gemeente Noardeast-Fryslân ruim een miljoen subsidie toegezegd uit de rijksregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Dokkum zet in op onder meer beleving, meer groen in de binnenstad, opwaardering en herstructurering van straten, meer parkeerruimte aan de rand van de stad voor een autoluwe binnenstad, een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum en renovatie van historische gebouwen.