Bouwbedrijf Dijkstra renoveert zuivelfabriek De Dongeradelen Ljussens: 'We nimme it ferline mei en we bouwe oan de takomst’

Op de kop af een halve eeuw na het sluiten van zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’ in Ljussens heerst er binnenkort weer drukte aan de Moarsterwei. Waar in vroeger jaren veertig tot vijftig man lekkere wei-brokken, boter en vooral lunchkaasjes maakten, worden eind juni de eerste gasten verwelkomd.

Minne en Johan Dijkstra met op de achtergrond de uitzichttoren aan die kant van de voormalige zuivelfabriek waar in vroeger jaren de melk per praam werd aangevoerd.

Minne en Johan Dijkstra met op de achtergrond de uitzichttoren aan die kant van de voormalige zuivelfabriek waar in vroeger jaren de melk per praam werd aangevoerd. Foto Jelle Raap

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Voor reserveringen voor vakanties staan er vanaf dan dertien recreatie-appartementen ter beschikking. ,,De bou slute wy aanst ôf, mar it projekt begjint dan pas”, zo vat directeur Johan Dijkstra van Bouwbedrijf Dijkstra Lioessens de nieuwe overgang samen. ,,We nimme it ferline mei, en we bouwe oan de takomst.”