Afscheidsfeest koor Sjong de Heare Easternijtsjerk met kwartet jubilarissen

Met warme woorden kondigde Tettie Stiemsma-Walda in Het Koetshuis als vice-voorzitter van het bestuur het afscheid van het eigen koor uit Easternijtsjerk aan. ,,Wy wolle posityf einigje. Wy meitsje der in feestje fan”.

Dirigent Henry Pickee, op de foto in het midden tussen de langdurigste leden, zal in Spanje nagenieten van de optredens met het Nijtsjerkster koor. Hij emigreert officieel per 23 april naar het zuiderland.

Dirigent Henry Pickee, op de foto in het midden tussen de langdurigste leden, zal in Spanje nagenieten van de optredens met het Nijtsjerkster koor. Hij emigreert officieel per 23 april naar het zuiderland. Foto Jelle Raap

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Nog geen half uur later werden de vier meest trouwe leden beloond met een oorkonde en een bos bloemen op de allerlaatste ledenvergadering. De als muzikaal getalenteerd omschreven Bote Holwerda ontving samen met zijn echtgenote Djoke Holwerda-de Vries een oorkonde. Hij is 45 jaar lid geweest en zij een halve eeuw. Theunis Faber en Jannie Faber-de Jong zijn als echtpaar samen honderdtien jaar in koorverband actief geweest: beiden 55 jaar. ,,Theunis hat faak foarsitter west en hy hat altyd bas songen”, memoreerde Martje Walda-Sijtsma. Zij werd als ‘Martsje mei de missy’ geïntroduceerd vanwege een duik in het verleden.