‘Stikstof foar begjinners’ eerste evenement in de reeks ‘foar begjinners’-avonden van Stichting Twirre in Theaterkerk Nes

Wytze Kinderman, een van de sprekers, links op de foto.

Wytze Kinderman, een van de sprekers, links op de foto. Foto Stefani Peters

Wat is stikstof? Hoe komt het in de lucht? Hoe zakt het in de grond en wat is nu eigenlijk het probleem? Stichting Twirre geeft tijdens een bijeenkomst antwoord op vele vragen.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Stichting Twirre doet dit, onder andere, in samenwerking met studenten van de Universiteit Wageningen. De lezing vindt plaats op vrijdagavond 17 maart in Theaterkerk Nes.

Voor Wageningenstudent Gerlof Groen een onderwerp waar hij zich iedere dag mee bezighoudt. Groen groeide op tussen de agrarische bedrijven in Peazens en heeft een achtergrond in de visserij.

Groen brengt helderheid over dit onderwerp, samen met zijn medestudent Hendrik Holwerda uit Blije. ,,Hendrik is dwaande mei syn PHD en sit yn de learstoelgroep dy ‘t him in soad mei grûn dwaande hâldt. Hendrik leit it skiekundige ferhaal achter stikstofokside en ammoniak út en ik fertel oer wat stiksstof is en wêr ‘t it weikomt.”

Dat het onderwerp zoveel vragen oproept komt volgens Groen omdat het effect van stikstof niet direct zichtbaar is. ,,Pas as je better nei de sleatten sjogge, sjogge je dat dy fol steane mei brânnettels, dêrneist ferdwine der ferskate soarten gers. Wat it noch yngewikkelder makket is dat wy noch net mei wissichheid de skealike effekten mjitte kinne. Us ekosysteem is yngewikkeld en wy kinne net foarspelle wat der bart as der plantesoarten ferdwine en wat alle effekten hjirfan wêze sil foar de rest fan it ekosysteem.”

Dat er iets aan de hoeveelheid stikstof gedaan moet worden staat voor Groen buiten kijf. ,,Je wolle it bioferskaatsprobleem yn Nederlân net fergrutsje.”

‘Foar begjinners’

‘Stikstof foar begjinners’ is het eerste evenement in de reeks ‘foar begjinners’-avonden. Stichting Twirre laat zich hierbij inspireren door actuele thema’s met informatie uit het werkveld. Naast Gerlof Groen en Hendrik Holwerda laten ook Barbara Holierhoek, Wytze Kinderman en Jacob Hanenburg hun licht over dit onderwerp schijnen. Holierhoek is directeur van de visafslag in Lauwersoog, zij vertelt over het thema met betrekking tot de garnalenvisserij. Kinderman neemt de bezoekers mee in het actuele verhaal namens de agrarische sector en Hanenburg van Staatsbosbeheer legt de relatie tussen stikstof en flora en fauna. Namens de gemeente Noardeast-Fryslân opent wethouder Duurzaamheid, recreatie & toerisme, Rebecca Slijver, de avond om 20.00 uur.

Tickets via: www.theaterkerknes.nl