‘Gemeente Noardeast-Fryslân wil duidelijkheid over haalbaarheid Holwerd aan Zee’

Noardeast-Fryslân overweegt 5 miljoen euro in Holwerd aan Zee te steken, maar b. en w. willen dan eerst wel meer duidelijkheid over haalbaarheid, gevolgen voor de omgeving en beheer en onderhoud. Donderdag praat de raad weer over het project.

De ‘natuurvariant’ van Holwerd aan Zee staat voor een buitendijkse ondiepe natuurlijke geul en broedeiland met een binnendijks getijdemeer tot aan het dorp, dat zal bestaan uit ondiepe droogvallende en diepere delen, broedeilanden en voorzieningen voor vismigratie. Dus wel een doorbraak in de dijk, maar geen vaarroute tot in het binnenmeer.

De ‘natuurvariant’ van Holwerd aan Zee staat voor een buitendijkse ondiepe natuurlijke geul en broedeiland met een binnendijks getijdemeer tot aan het dorp, dat zal bestaan uit ondiepe droogvallende en diepere delen, broedeilanden en voorzieningen voor vismigratie. Dus wel een doorbraak in de dijk, maar geen vaarroute tot in het binnenmeer.

Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Net als Provinciale Staten juicht ook de gemeente Noardeast-Fryslân het ambitieuze project Holwerd aan Zee toe en ziet dit initiatief als een economische impuls en daarmee de leefbaarheid in Holwert en omgeving.