Samen met

Warme Woonkamers moeten barre tijd verzachten. 'We willen mensen niet in de kou laten zitten'

Het Leger des Heils in Bilgaard biedt een warme woonkamer aan. EIGEN FOTO

Een hoge energierekening en dure boodschappen. Dit is een harde realiteit. Steeds meer mensen krijgen hier last van. Solidair Friesland wil mensen niet in de kou laten zitten en heeft daarom - in samenwerking met andere organisaties - in Leeuwarden een aantal Warme Woonkamers geopend.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Deze plekken zijn op verschillende momenten geopend en verdeeld over een aantal wijken in Leeuwarden. Je kunt er een kopje koffie drinken, een spelletje doen of als student even aan het werk. Je kan je boek, puzzel, breiwerk of laptop meenemen of gewoon gezellig aansluiten bij de groep. ,,Bij de Warme Woonkamer kan je jezelf zijn en iedereen is welkom”, aldus de initiatiefnemers.

Diverse partijen doen mee zoals onder meer het Leger des Heils, het Jabixhûs, verschillende wijkgebouwen en de PKN Fryslân. Inmiddels zijn er elf locaties waar je zo binnen kan stappen en de kachel aan is. Omdat er enthousiast wordt gereageerd op dit plan is Solidair Friesland nog in gesprek met andere partijen. Robert Colijn, Presentiewerker van Solidair Friesland: ,,Wij haken aan bij het initiatief van het Leger des Heils en trekken hierin samen op. Toch willen we het project breder neerzetten door op nog meer plekken in Leeuwarden deze Warme Woonkamers te openen.”

Dankzij enthousiaste vrijwilligers worden bezoekers hartelijk welkom geheten. Feike Kooistra, projectleider van de Warme Woonkamer: ,,We geloven in wederkerigheid. Mensen die komen zullen waarschijnlijk eveneens wel wat willen betekenen. We kunnen nog een aantal vrijwilligers gebruiken, maar ik denk dat de vrijwilligers ook zullen ontstaan vanuit de bezoekers.”

Colijn besluit: ,,We gaan ervan uit dat dit een tijdelijk project is, omdat het gekoppeld is aan de hoge energiekosten. Toch hopen we dat we op verschillende Woonkamers verbinding en ontmoeting op gang kunnen brengen. Dat het ook een plek mag zijn tegen eenzaamheid en om nieuwe contacten op te doen. Onze wens is dat deze Warme Woonkamer een blijvende plek mag zijn.”

Voor informatie op welke locatie de Warme Woonkamers zijn en op welke dagen en tijden ze geopend zijn, is een speciale website gemaakt: www.warmewoonkamers.solidairfriesland.nl. Weet u een geschikte plek/locatie die zich leent voor een warme woonkamer in een wijk waar deze nog niet is, of wilt u helpen als vrijwilliger? Bel dan naar Solidair Friesland: 058-2130046 of stuur een e-mail: info@solidairfriesland.nl.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Huis aan Huis Leeuwarden

Nieuws

menu