Samen met

PI Leeuwarden verrast vrijwilligers met bajesconcert

Bajesband PI Leeuwarden. (wegens privacy redenen is niemand herkenbaar) INGEZONDEN FOTO

Bijna veertig vrijwilligers die zich op verschillende manieren inzetten voor de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden zijn afgelopen woensdag in het zonnetje gezet door directie, medewerkers en gedetineerden van de gevangenis. Dit vanwege de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

De vrijwilligers werden ontvangen in PI Leeuwarden waar ze onder andere verrast werden met een optreden van de bajesband, bestaande uit enkele gedetineerden, een vrijwilliger en de humanistisch raadsman van de gevangenis.

Als blijk van waardering werd de vrijwilligers een stamppotbuffet geserveerd binnen de muren van de gevangenis. Ze kregen tevens een verrassingspakket mee naar huis met wat lekkernijen en een bedankkaartje. Tijdens het samenzijn en eten werd uitgebreid stilgestaan bij de taken van de vrijwilligers en het goede werk dat ze doen. Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Marieke Meinderts sprak namens de gevangenisdirectie haar dank en waardering uit richting de aanwezige vrijwilligers. ,,Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor ons als penitentiaire inrichting. Met deze personen halen we de buitenwereld binnen. Een mooi voorbeeld van sociale innovatie. We hebben onze vrijwilligers hard nodig, ze zorgen voor diversiteit en spelen een belangrijke rol richting de gedetineerden.”

Meinderts vervolgt: ,,Vooral voor gedetineerden die zelf geen uitgebreid sociaal netwerk hebben, is een ontmoeting met een vrijwilliger erg waardevol. Voor gedetineerden is het bovendien prettig dat ze met enige regelmaat mensen ontmoeten en spreken die niet werkzaam zijn in de gevangenis. Mede dankzij deze waardevolle contacten met de buitenwereld zorgen we ervoor dat gedetineerden op een veilige en verantwoorde manier weer kunnen terugkeren in de samenleving.”

De vrijwilligers zijn actief voor verschillende organisaties, zoals Exodus, Gevangenenzorg Nederland, Humanitas en AA en vervullen uiteenlopende rollen in de gevangenis. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij het onderwijs, in het Re-integratiecentrum in de PI, bij kerkdiensten, bij groepsgesprekken, op de vadervleugel, gaan zelf op bezoek bij gedetineerden of zorgen ervoor dat kinderen op bezoek kunnen bij hun vader in PI Leeuwarden en bieden nazorg na detentie.

Voor de bajesband van PI Leeuwarden was de Nationale Vrijwilligersdag extra feestelijk. De band heeft namelijk nieuwe instrumenten gekregen. Een donatie van de Vereniging Vrijwillige Hulpverlening aan Gedetineerden en Ex-gedetineerden uit Leeuwarden. Deze vrijwilligersvereniging stopt ermee en zocht nog een goede bestemming voor het geld dat ze nog in hun bezit hadden. In goed overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid is gekozen voor de Leeuwarder bajesband.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Huis aan Huis Leeuwarden

Nieuws

menu