Samen met

Meer biodiversiteit en bloemenpracht in Ryptsjerk. Idee bewoner leidt tot aanleg bloemenweide

Wethouder Willemsma is samen met een aantal schoolkinderen aan het werk. EIGEN FOTO

De realisatie van een bloemenweide bij het Klaasskûltje (en Klaasslúske) vond onlangs plaats. Dit gebeurde naar aanleiding van een idee van Pytsje Cuperus, een betrokken inwoner van Ryptsjerk.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Pytsje wandelde in het vroege voorjaar van 2022 naar het Klaasslúske en dacht: ,,Wat is het hier mooi geworden met de nieuwe sluis, het gemaal en it Skûltsje (rustbank). Maar het kan nog mooier worden als er bloemen gaan bloeien. In het vroege voorjaar bloemen zoals onder meer narcissen, wilde tulpen en sneeuwklokjes, gevolgd door een zee van wilde bloemen in de zomer.” Pytsje nam contact op met Dorpsbelangen Ryptsjerk waarna het balletje ging rollen. Ook de gemeente Tytsjerksteradiel omarmde het idee.

Het Klaasslúske (sluisje) en Klaasskûlstje (bankje) zijn genoemd naar wijlen Klaas Vlieger, oud bewoner en voormalig beheerder van het gemaal.

De toeristische uitrustplek werd vorige week door schoolkinderen van basisschool Alpha ingeplant met voorjaarsbollen. Ook wethouder Tytsy Willemsma was aanwezig en hielp enthousiast mee.

Om de plekken met stinzebollen heen werd vervolgens wildbloemzaad ingezaaid. Zowel de bollen als het zaad zijn van inheemse soorten en van biologische teelt. Dit laatste is belangrijk omdat reguliere bollen en zaad vaak gifresten bevatten en dat is schadelijk voor de insecten. Het doel van het project is dat zowel de voorbijgangers als de insecten in het (vroege) voorjaar kunnen genieten van al het moois wat er op gaat komen.

,,De mooie natuurlijke aankleding zal een lust voor het oog worden voor de vele fietsers en wandelaars die het fietspad langs De Hollen nemen”, spreekt Tineke Tuinstra, namens Dorpsbelangen Ryptsjerk, hoopvol uit. ,,Maar ook voor de bootjesmensen die aanleggen en een tijdje op het bankje vertoeven.” Daarnaast levert het project een bijdrage aan de biodiversiteit op. ,,De buitendienst van de gemeente zal het onderhoud uitvoeren en ook dat is dus in vertrouwde handen. En nu maar hopen op een niet al te extreem voorjaar en zomer, voor wat droogte en nattigheid betreft”, besluit Tuinstra.

Dit project is mogelijk dankzij financiële steun van meerdere partijen. Naast Dorpsbelangen Ryptsjerk en de gemeente Tytsterksteradiel hebben ook Dorpsbelangen Hurdegaryp, Wetterskip Fryslân en St. Maaitiidsevenement een financiële bijdrage geleverd. Ook werd een beroep gedaan op de provinciale subsidie van het IMF.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Huis aan Huis Leeuwarden

Nieuws

menu