Ik ga bezwaar maken tegen WOZ-waarde | stelling van de week

WOZ-waarde dit jaar gemiddeld 17 procent hoger

WOZ-waarde dit jaar gemiddeld 17 procent hoger ANP

Inwoners van de gemeente Leeuwarden maakten in 2022 ruim 1.280 keer bezwaar tegen de WOZ-waarde. Wie in de gemeente Leeuwarden nog bezwaar wil maken tegen de WOZ-waarde van dit jaar moet uiterlijk zaterdag 8 april actie ondernemen.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Elk jaar bepalen gemeenten de WOZ-waarde van koopwoningen. Met behulp van deze waardeschatting bepalen zij hoeveel gemeentelijke belasting je betaalt.