Halbertsmaterrein wordt Have Halbertsma: wens veel Grousters gaat in vervulling

Grou vanuit de lucht, met centraal het Halberstmaterrein.

Grou vanuit de lucht, met centraal het Halberstmaterrein. FOTO PAIVA BV

De doelstellingen in de Dorpsvisie over het ontwikkelen van een dorpscoöperatie en een woningbouwplan voor permanente bewoning op het braakliggende Halbertsmaterrein in Grou krijgen vorm.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden start met een nieuw woningbouwplan, Have Halbertsma genaamd. Hiermee gaat een wens van veel Grousters in vervulling. Ook de dorpscoöperatie wordt binnenkort opgericht. De dorpscoöperatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Have Halbertsma.