Samen met

Grouster Fixteam wil armoede aanpakken. 'Nog deze maand met eerste straten in Grou aan de slag'

Leni Braks, Henk Volbeda, Hinke Volbeda, Henk Feenstra, Fieke Grooters, Ynte Kingma, Dick Willemsen en Archan Zijlstra vormen het huidige Fixteam. EIGEN FOTO

Veel huishoudens kampen met toenemende energiearmoede vanwege de sterk gestegen energiekosten en de hoge inflatie. Grou is daarop geen uitzondering. Ook hier komen gezinnen en alleenstaanden in financiële problemen.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Grou2030 wil daar iets aan gaan doen. In samenwerking met onder andere Pleatslik Belang en de Stichting Friese Energiebank wordt het Grouster Fixteam opgezet dat geheel uit vrijwilligers bestaat.

,,Deze vrijwilligers voeren energiebesparende maatregelen uit in woningen, zoals het plaatsen van radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbus tochtkleppen, waterbesparende douchekoppen en led-lampen”, vertelt Dick Willemsen namens Grou2030. ,,We willen nog deze maand met de eerste straten aan de slag. Deze week wordt daarom geïnventariseerd waar de behoefte het grootst is en in de week na de kerst gaan we dan ook echt beginnen.”

Om het Fixteam van de grond te krijgen is Grou2030 op zoek naar vrijwilligers die zich hier voor willen inzetten. ,,Met een beetje handigheid en een avondje training - verzorgd door de Energiebank - moet het mogelijk zijn om hier een succes van te maken”, vervolgt Willemsen. ,,Tevens zijn donaties ter ondersteuning van het Fixteam welkom. De gelden worden gebruikt voor de aanschaf van materialen. Via de website grou2030.nl worden de uitgaven verantwoord.”

Wie dorpsgenoten door de winter wil helpen kan zich aanmelden middels een email naar info@grou2030.nl of bellen met Dick Willemsen: 06 33610888. Kijk voor meer informatie en het bankrekeningnummer voor donaties op de website: grou2030.nl.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Huis aan Huis Leeuwarden

Nieuws

menu