Gratis themadag over dementie. 'Mensen bewuster maken van het leed achter de voordeur'

Nienke en Nelis, coördinatoren bij Stichting Kameraad.

Nienke en Nelis, coördinatoren bij Stichting Kameraad. EIGEN FOTO

Workshops, lezingen en trainingen over het thema dementie; Stichting Kameraad organiseert op dinsdag 28 maart een netwerkbijeenkomst op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Om de bijeenkomst zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken, zijn entree en buffet gratis. Tijdig aanmelden wordt aanbevolen.

,,We willen meer mensen bedienen, en dit is een manier om met elkaar in contact te komen”, zegt Nelis Huizenga over de reden het organiseren van de bijeenkomst. Hij is samen met Nienke Bodde coördinator bij Stichting Kameraad, een stichting die mensen met dementie en hun mantelzorgers verbindt aan ‘maatjes’ om zo te zorgen voor sociale ondersteuning.

,,De vergrijzing in Friesland zet door, dus zo’n maatjesproject is meer dan ooit nodig”, is Nienke van mening. ,, We willen Leeuwarden dementievriendelijker maken en meer ontmoetingsplekken voor mensen met dementie creëren. Dat moeten we met elkaar doen”, gaat ze verder. ,,En we willen mensen bewuster maken van het leed dat zich achter de voordeur kan afspelen. We merken zowel vanuit deelnemers als vanuit de Thuiszorg dat mensen vaak niet goed weten hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. Een congres is een mooi middel om dit onder de aandacht te brengen.”

Mensen met dementie ook welkom

Stichting Kameraad doet op het gebied van dementie al onderzoek in de gemeente, maar een dergelijke netwerkbijeenkomst is een noviteit. Het duo mikt op een breed publiek. ,,Zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers van andere maatjesprojecten, studenten”, somt Nienke op. ,,Maar mensen met dementie zijn ook welkom.”

De inhoud van de bijeenkomst, die is opgedeeld in twee ‘blokken’, is gevarieerd en informatief. Bezoekers kunnen zich van tevoren via de website van Stichting Kameraad inschrijven voor één of twee workshops in het middag- en het avonddeel. Deze variëren van lezingen tot trainingen en workshops. ,,Iedereen kan zo wel iets vinden waar hij of zij behoefte aan heeft om zo de interesses te verrijken.” Het buffet tussen beide rondes is eveneens kosteloos.

En wanneer de bijeenkomst geslaagd is? Nelis: ,,Op de korte termijn kijk je dan naar het aantal bezoekers, maar het gewenste resultaat voor de lange termijn is dat we meer deelnemers realiseren en dat mensen elkaar onderling weten te vinden.”

Momenteel heeft Stichting Kameraad zo’n dertig deelnemers. ,,De nood na corona is hoger”, merkten beide coördinatoren op. ,,Nu is het redelijk stabiel, maar het liefst gaan we richting de vijftig. Als deze bijeenkomst een succes wordt, sluit ik niet uit dat we het in de toekomst vaker gaan doen.”

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: stichtingkameraad.nl .