Gratis compost voor inwoners gemeente Leeuwarden. Wel even oppassen voor een boete tijdens het vervoer!

Handen vol compost.

Handen vol compost. INGEZONDEN FOTO OMRIN

De lente wordt op zaterdag 25 maart gevierd en die dag kunt u gratis compost ophalen in de milieustraten in Leeuwarden, Stiens en Grou.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Komt u compost scheppen? Vergeet dan niet om zélf een bak of zak mee te nemen. Per persoon kunnen maximaal twee kruiwagens compost worden afgehaald (+/-120 liter). De voorraad is beperkt.