FietsFriezen geweldig op koers. 'Aantal 'helm-op evenementen' met factor 10 toegenomen'

FietsFriezen, een fietstoerclub voor Leeuwarden en omgeving, installeerde vorige zomer een nieuw bestuur. Sinds die tijd is het aantal leden van 45 naar ruim boven de 70 gestegen en worden tevens beduidend meer activiteiten dan voorheen georganiseerd.

Een deel van de FietsFriezen tijdens een tussenstop in Wurdum.

Een deel van de FietsFriezen tijdens een tussenstop in Wurdum. EIGEN FOTO

Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Na de coronaperiode zag het bestuur van het eerste uur dat de wensen van de leden veranderden en dat de vereniging mee moest bewegen. Deze ontwikkeling was aanleiding om het stokje over te dragen.