Echtpaar Piet en Sjoukje uit Stiens zeventig jaar getrouwd

Het echtpaar De Roos-Van der Horn, met daarachter burgemeester Buma.

Het echtpaar De Roos-Van der Horn, met daarachter burgemeester Buma. FOTO HOGE NOORDEN / JACOB VAN ESSEN

Piet de Roos en Sjoukje van der Horn gaven elkaar op 19 mei 1953 gaven het jawoord. Op maandag 22 mei bezocht burgemeester Buma het echtpaar dat dit jaar hun platina huwelijksjubileum viert.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Piet de Roos werd geboren op 31 mei 1926 in Minnertsga. Hij is de tweede zoon uit een gezin van drie jongens. Hij volgde de middelbare school in Franeker en haalde daar zijn mulo-diploma.

Sjoukje (Pietertje) van der Horn werd op 1 mei 1930 geboren in Ferwert, als oudste in een gezin met drie kinderen. Haar vader Tiemen was destijds kapper in Ferwert. Toen Sjoukje drie jaar oud was verhuisde het gezin naar Oudwoude, waar het kappersbedrijf werd voortgezet. Vanwege de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan moest Sjoukje haar middelbare school afbreken. Na de oorlog volgde zij in Kollum een praktijkschool/huishoudopleiding.

Piet en Sjoukje leerden elkaar kennen op een bruiloft van een familielid van Piet in Minnertsga. Sjoukje kwam met twee vriendinnen naar de bruiloft. Piet bracht de drie jongedames na de bruiloft naar huis. Als laatste werd Sjoukje afgezet bij haar ouderlijke woning in Oudwoude. De vonk sloeg over en ze kregen verkering. Na ongeveer vier en een half jaar, op 19 mei 1953, trouwden ze.

Het jonge stel ging wonen op de Hermanawei 47, waar zij drie kinderen kregen: Henk, Aliet en Tim.

Eind jaren zestig verhuisde het gezin naar de overkant, naar Hermanawei 34. Daar woonden Piet en Sjoukje met veel plezier. Het was een mooie, vrijstaande woning met een prachtige tuin rondom het huis. Vanwege de gezondheid van Sjoukje konden ze daar niet blijven wonen en verhuisden ze in 2014 naar Stienpaad 10 in Stiens, waar zij tot op heden wonen.

Meneer De Roos was boekhouder bij een coöperatie van aardappelboeren in Minnertsga en later bij een transport-, garage- en loonbedrijf in Beetgum en daarna bij een aantal aardappelhandelaren in de omgeving. Mevrouw De Roos zorgde voornamelijk voor de kinderen. Later werd zij bestuurslid van het verzorgingshuis Nij Bethanie, wat zij met heel veel plezier deed. Ze was ook lid van het plaatselijke zangkoor en hield van zwemmen.

Hoewel mevrouw De Roos zich niet alle dingen meer goed kan herinneren is zij erg blij met het feit dat zij samen mag zijn met haar echtgenoot. Tevens waardeert zij hun woonplek in Stiens. Ze is erg positief ingesteld.

Meneer en mevrouw De Roos hebben drie kinderen, zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.