De Fabriek Leeuwarden bestaat tien jaar. Freonen Fossylfrij Fryslân spreken waardering uit voor verduurzaming

Jaap Hoekstra (links) ontvangt het cadeau uit handen van Bouwe de Boer.

Jaap Hoekstra (links) ontvangt het cadeau uit handen van Bouwe de Boer. EIGEN FOTO

Bedrijfscentrum De Fabriek Leeuwarden op bedrijventerrein De Zwette bestaat tien jaar. Eigenaar Jaap Hoekstra ontving onlangs een symbolisch pompeblêd uit handen van Bouwe de Boer, Fries energiecommissaris en kwartiermaker van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

De Freonen hadden daar twee duidelijke redenen voor. ,,Jaap is met het bedrijfscentrum een duurzame koploper”, weet Bouwe de Boer. ,,Daarnaast is hij een trouwe Freon van ons, want we hebben jarenlang gebruikgemaakt van meerdere ruimtes in De Fabriek.”

Van energielabel G naar A

Eigenaar Hoekstra heeft het bedrijfsverzamelgebouw in het afgelopen decennium sterk verduurzaamd en van energielabel G naar A gebracht. Hiervoor plaatste hij onder meer 580 zonnepanelen, dakisolatie met wit dakleer, HR ++ glas en ledverlichting. Ook werden de gevels aan de buitenzijde geïsoleerd, evenals de binnenzijde van de sheddaken en werd spouwmuurisolatie toegepast waar mogelijk. Tevens beschikt De Fabriek over meerdere oplaadpunten voor elektrische auto’s. ,,We zijn er trots op dat De Fabriek Leeuwarden in tien jaar tijd is uitgegroeid tot zo’n bruisende ontmoetingsplek”, vertelt Hoekstra.

Maatschappelijke betrokkenheid

Op maatschappelijk gebied is De Fabriek evenzeer een voorloper. Hoekstra vult aan: ,,We zamelen oud papier in, evenals inktcartridges en mobiele telefoons - ook van alle huurders - voor Stichting Kika. Bovendien halen we oude metalen op voor recycling. De Fabriek helpt bovendien langdurig werklozen door stageplaatsen aan te bieden die kunnen uitmonden in een baan. Leerlingen vanuit het onderwijs laten we meewerken in onder meer Eetcafé Wiegman en de groenvoorziening.”

Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Hoekstra is blij met de erkenning vanuit de Freonen. ,,Hartstikke leuk dat ik dit pompeblêd met onze beider logo’s erop ontvang. Een mooie blijk van waardering. De Fabriek Leeuwarden is trots om Freon fan Fossylfrij Fryslân te zijn.” Een uitspraak die navolging vindt bij Freonen-kwartiermaker De Boer: ,,En wij zijn zeer blij met De Fabriek Leeuwarden binnen ons 150 leden tellende, snelgroeiende duurzaamheidsnetwerk.”