Bijeenkomst voor mensen met ziekte van Parkinson(ismen) in wooncentrum Swettehiem

Swettehiem in Leeuwarden.

Swettehiem in Leeuwarden. Bron: Google Maps

Wooncentrum Swettehiem, aan de Pieter Sipmawei 290 te Leeuwarden, biedt woensdag 24 mei vanaf 14.30 uur plaats aan een ‘parkinson café’.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Sprekers zijn dan mevrouw M. Keylard en mevrouw R. Hovinga, WMO-consulenten in Leeuwarden. Zij zullen in het kort vertellen over de WMO en hoe u een melding kunt doen om voor een WMO voorziening in aanmerking te komen. Daarnaast geven zij informatie over de meest voorkomende hulpmiddelen en woningaanpassingen. Er kunnen tussendoor vragen worden gesteld en dat kan achteraf ook informeel.