Alzheimer café in teken dagactiviteiten thuiswonende mensen met dementie

Alzheimer Café.

Alzheimer Café. EIGEN FOTO

De vrijwilligers van het alzheimer café nodigen u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 4 april in Wijkzorgcentrum Greunshiem, aan de Tjotterstraat 16 te Leeuwarden. Dit keer worden dagactiviteiten van thuiswonende mensen met een dementie besproken.
Lees meer over
Huis aan Huis Leeuwarden

Cristien Bajema zal een presentatie verzorgen over dagactiviteiten van thuiswonende mensen met een dementie in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast zullen Ada Alves en Trudy Sijtsma wat gaan vertellen over een Wet langdurige zorg (WLZ) dagbesteding en welke activiteiten er zoal worden gedaan.