Tiny van Amersfoort: 'Kom op mensen, het gaat om je leefgebied' | vrijwilligersprijs

FOT TINY VAN AMERSFOORT

FOT TINY VAN AMERSFOORT

Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2023 staat ditmaal Tiny van Amersfoort uit Heerenveen centraal. Zij is actief als bestuurslid van het wijkforum BUITENgewoon De Greiden.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Vanaf het begin dat Tiny van Amersfoort in Heerenveen is komen wonen, is zij actief als vrijwilliger. ,,Het is heel gewoon om zulke activiteiten te doen”, zegt de 72-jarige bewoonster van De Greiden.