Oude restafvalcontainers in Heerenveen maken plaats voor ondergrondse containers

FOTO OMRIN

FOTO OMRIN

In opdracht van Omrin worden tachtig oude restafvalcontainers in Heerenveen vervangen door een ondergrondse container, inclusief een inwerpzuiltje. Ook hebben de nieuwe containers meer capaciteit.
Lees meer over
Heerenveense Courant

In totaal maken ongeveer 3700 huishoudens in Heerenveen gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer. Die containers staan vaak bij appartementencomplexen.