Nieuwe coördinatoren voor de stichting Present Heerenveen en De Fryske Marren

De vrijwilligers van Present zetten zich over het algemeen een of meerdere dagdelen per jaar in.

De vrijwilligers van Present zetten zich over het algemeen een of meerdere dagdelen per jaar in. FOTO HOOGMEDIA

De stichting Present Heerenveen en de stichting Present De Fryske Marren hebben sinds kort beide een nieuwe coördinator. Dat zijn respectievelijk Jitze Hooghiemstra en Gelbrig Hoekstra.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Hooghiemstra is de opvolger van Egbert Berenst, terwijl Hoekstra Anneke Nagel is opgevolgd. Naast zijn werkzaamheden voor Present is Hooghiemstra vanuit zijn eigen bedrijf HoogMedia onder andere de vaste redacteur van de Heerenveense Courant. Terwijl Hoekstra tot voor kort wethouder was in de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarnaast is zij ook coördinator van Present De Wâlden.