Nieuwe centrumvisie Aldeboarn als hamerstuk op raadsagenda gemeente Heerenveen. De inzet is: een ontmoetingsplein, vergroening, verminderen parkeerdruk en gastvrije ontvangst toeristen

FOTO GOOGLE STREETVIEW

FOTO GOOGLE STREETVIEW

De medio februari door het college van B en W vastgestelde centrumvisie van Aldeboarn staat donderdag als hamerstuk gepland bij de raadsvergadering van de gemeente Heerenveen.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Er komt onder andere een ontmoetingsplein op het Doelhof om de aantrekkelijkheid van het dorp te versterken. Daarnaast komen er meer parkeermogelijkheden aan de rand van het dorp, om de parkeerdruk in het beschermde dorpsgezicht te verkleinen. De centrumvisie Aldeboarn zelf is opgesteld door de Werkgroep Fysieke Romte van Meidwaan yn Boarn, de gemeente Heerenveen, bewoners en andere belanghebbenden.