'MFG De Kompenije is de sociale ontmoetingsruimte in Jubbega en waar iedereen ertoe doet' | vrijwilligersprijs

In MFG De kompenije worden veel activiteiten gehouden. Zo is er 't Doorgeefplakje, waar kinderkleding en speelgoed worden ingezameld, om te worden doorgegeven aan anderen.

In MFG De kompenije worden veel activiteiten gehouden. Zo is er 't Doorgeefplakje, waar kinderkleding en speelgoed worden ingezameld, om te worden doorgegeven aan anderen. Foto: Anneke Lukkes

Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2023 staat ditmaal Anneke Lukkes centraal. Zij is manager beheer bij MFG de Kompenije in Jubbega.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Iedereen ertoe laten doen, dat is wat Anneke Lukkes voorstaat met MFG de Kompenije in Jubbega. ,,Niets meer, maar zeker ook niets minder dan dat. Het is goed voor ieder mens om mee te doen.”

Lukkes werkt in MFG de Kompenije ook voor welzijnsorganisatie Caleidoscoop. ,,Het gaat mij niet zozeer om de functie of hoe je mijn werk noemt. Het gaat om het werk zelf of beter: het draait om de mensen.”

De Kompenije is de fysieke plek waar mensen langs kunnen komen. Het multifunctionele centrum is de sociale ontmoetingsruimten in het dorp, waar welzijnsorganisatie Caleidoscoop zichtbaar wil zijn.

In De Kompenije worden veel activiteiten gehouden. Zo is er ’t Doorgeefplakje, waar kinderkleding en speelgoed worden ingezameld, om te worden doorgegeven aan anderen. Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur is het Samen Zijn, een creatief moment waar je kunt breien, tekenen, knutselen, koffie drinken of gewoon aanwezig zijn.

,,Het is belangrijk om mee te doen, maar dan ook letterlijk mee te doen”, zegt Lukkes. ,,Dat kan ook het helpen opruimen zijn.”

Ook is in De Kompenije elke dinsdagmiddag een sociaaljuridisch loket geopend, waar bewoners vragen kunnen stellen over lastige kwesties. Elke vrijdagochtend is er het Ouder-kindcafé, waar ouders samen met hun kind een activiteit kunnen doen, en waar gelegenheid is om ervaringen en vragen te bespreken. Daarnaast zijn iedere vrijdagmiddag jongerenwerkers actief met de jongeren, onder andere door te sporten met hen.

‘Aansluiten bij behoeften’

,,We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Het is zo belangrijk voor ieder mens om letterlijk je deur uit te gaan en je onder de mensen te begeven. Het helpt je een stapje verder, als je je niet opsluit in huis. Daar gaat ook een preventieve werking van uit”, licht Lukkes toe.

Door elkaar te ontmoeten, kun je je eigen leven volgens Lukkes beter in perspectief plaatsen en problemen relativeren. ,,Als je hoofdpijn hebt, kun je een paracetamol nemen en achter de gordijnen verpieteren. Je kunt ook naar buiten, een stukje wandelen of mensen treffen. Dat werkt net zo goed en is ook nog gezelliger.”

,,Er is veel problematiek, wat we niet ‘zomaar’ zien. We willen elkaar als medemensen helpen in deze ingewikkelde wereld. Dat geldt overigens ook voor mensen die misschien hoger op de sociale ladder staan. Je bent niet beter of slechter dan een ander, we leven met elkaar.”

Lukkes zegt te geloven in de stelling dat je een ander nodig hebt om te functioneren. ,,Ik ben blij dat de overheid zulke activiteiten faciliteert en dat Caleidoscoop weer meer aanwezig is in de dorpen. We zijn sinds de zomer begonnen met deze activiteiten, maar we zien dat mensen opbeuren bij alle contacten.”

Blijven ontwikkelen

De Jubbegaaster opbouwwerkster hoopt dat deze beweging in het dorp zich blijft ontwikkelen.

Lukkes: ,,Dat doen we niet in ons eentje. Als mensen ideeën hebben om mee te doen of willen meehelpen, horen we dat natuurlijk graag. Op die manier kunnen we aansluiten bij de behoeften van onze dorpsbewoners.”