Het is terecht dat de gemeente Heerenveen wil meewerken aan de komst van een azc | stelling van de week

FOTO ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

FOTO ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

Het is terecht dat het college van B en W van de gemeente Heerenveen wil ingaan op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om mee te werken aan een permanente opvanglocatie voor in elk geval 450 asielzoekers voor de duur van tenminste tien jaar. Ben je het hiermee eens of oneens?
Lees meer over
Heerenveense Courant

Het verzoek van het COA wordt op 20 april behandeld in de raad. Dan wordt de raad ook gevraagd om medewerking te verlenen aan een locatieanalyse, om te zien welke plekken in de gemeente Heerenveen in aanmerking komen voor een asielzoekerscentrum (azc).