Gemeente Heerenveen sluit 2022 af met een positief resultaat van 4,9 miljoen euro

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

De gemeente Heerenveen sluit 2022 af met een positief resultaat van 4,9 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt dat de inkomsten vanuit het Rijk 2,4 miljoen euro hoger uitvielen dan begroot en dat er aan de uitgavenkant minder kosten waren, dan waarmee rekening was gehouden.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Hoewel er een positief resultaat is zegt wethouder Hedwich Rinkes een financiële slag om de arm te willen houden. ,, We geven de komende jaren veel geld uit aan de uitvoering van onze besluiten. Dat terwijl ontwikkelingen binnen en buiten ons land en in onze gemeente tegelijkertijd zorgen voor groeiende financiële onzekerheid.”