Flessenactie OBS Het Vogelnest uit Heerenveen levert 150 euro op voor door verwoestende aardbeving getroffen Turkije en Syrië. 'Een mooi voorbeeld van hoe Heerenveen in actie is gekomen'

FOTO OBS HET VOGELNEST

FOTO OBS HET VOGELNEST

Ouders en kinderen van basisschool OBS Het Vogelnest uit Heerenveen hebben met een flessenactie gezamenlijk 150 euro ingezameld voor slachtoffers van de verwoestende aardbeving die Turkije en Syrië onlangs trof. Het geld wordt gebruikt voor onder andere: dekens, voedsel, kleding, drinkwater en medische hulp.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Na het nieuws over de aardbeving zette de oudervereniging samen met de leerlingenraad een actie op om met het inzamelen van lege flessen zoveel mogelijk geld op te halen voor de mensen die zijn getroffen door het natuurgeweld in Turkije en Syrië.