College vraagt gemeenteraad Heerenveen in te stemmen met komst azc, afwegingscriteria en het vervolgproces. Inventarisatie geschikte locatie start vanaf april

FOTO MEDIAHUIS NOORD

FOTO MEDIAHUIS NOORD

De raad van de gemeente Heerenveen wordt donderdag 30 maart door het college van B en W tijdens een commissievergadering gevraagd om in te stemmen met het in principe vestigen van een asielzoekerscentrum, de bijbehorende afwegingscriteria en ook om akkoord te gaan met het vervolgproces.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft vanwege de urgentie van het opvangtekort de gemeente Heerenveen benaderd om een reguliere opvanglocatie te openen voor de opvang van maximaal 450 asielzoekers gedurende tien jaar. Het college heeft het COA recent laten weten hieraan te willen meewerken.