College van B en W gemeente Heerenveen wil meewerken aan permanent azc voor maximaal 450 asielzoekers voor de duur van tenminste tien jaar. 'Een locatieanalyse volgt nog'

FOTO ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

FOTO ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

Het college van B en W van de gemeente Heerenveen zegt te willen ingaan op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om mee te werken aan een permanente opvanglocatie voor in elk geval 450 asielzoekers voor de duur van tenminste tien jaar.
Lees meer over
Heerenveense Courant

Het verzoek van het COA wordt op 20 april behandeld in de raad. Dan wordt de raad ook gevraagd om medewerking te verlenen aan een locatieanalyse, om te zien welke plekken in de gemeente Heerenveen in aanmerking komen voor een asielzoekerscentrum (azc).

Of er bij de komst van een azc ook daadwerkelijk 450 asielzoekers komen hangt volgens het college af van de locatie die wordt gekozen. Verder moet een azc volgens het college passen bij de aard en omvang van de plek. ,,Randvoorwaarden voor een azc zijn bereikbaarheid en voorzieningen, het type woning, de wijze van bouwen en de effecten op de directe omgeving en veiligheid.”

Na de raadsvergadering van 20 april zegt het college in de tweede helft van mei inwoners, bedrijven en organisaties breed te willen informeren over de uitkomsten van de locatieanalyse.

,,Belanghebbenden en omwonenden kunnen daarna meedenken over het vervolg. Rond de zomer volgt een definitief besluit over de komst van een azc in de gemeente Heerenveen”, aldus B en W.